Om oss

GeoSense er et landmålingsfirma som påtar seg de fleste typer geodataoppgaver over hele landet.

Bakgrunn

Geodataavdelingen i Scandicraft AS ble 1. September 2009 utskilt som egen virksomhet, og videreføres i landmålingsfirmaet GeoSense SA.

Bemanning

Arnt Eide og Kurt Arne Larsen er ansatte i GeoSense SA. Dette er meget erfarne ingeniører med bred erfaring fra både kommunal og privat geodatavirksomhet.

De er begge utdannete landmålingsingeniører med tilleggsutdanning innen GIS og tingsrett/matrikkellære for landmålere

Avdelinger

KAPP:

Kapp Næringshage
Fabrikkvegen 52,2849 Kapp

Kurt Arne Larsen
402 30 502
kurt@geosense.no

 

MOSJØEN: 

VÆXT Mosjøen
M. Havigs gate 21, 8656 Mosjøen  

Arnt Eide
992 53 041
arnte@geosense.no