Gå til hovedinnhold Gå til søk

3D-bilder/modeller/kart

3D modell av Vestfossen kirke.

3D-kamera fra Matterport

Ved hjelp av 3D-kamera kan vi lage nøyaktige modeller inne, for bruk i drift og forvaltning, salg av eiendommer, og for dokumentasjon og visualisering. Løsningen fra Matterport kan brukes både internt, og eksternt mot publikum og brukere for planlegging av arrangement. Se eksempel fra Vestfossen kirke HER.

Kartlegging med Drone

Kartlegging fra luften med drone

Når det skal kartlegges ute over større eller utilgjengelige områder brukes drone. Vi kan da lage en detaljert 3D-modell som kan brukes til en rekke formål, for eksempel kartlegging av bygninger, infrastruktur og terreng for planlegging, overvåkning, analyse og beslutningstaking.

Laserskanning med bakkeskanner

Kartlegging med laser bakkeskanner og mobil skanner

Ved oppdrag som krever stor nøyaktighet og detaljering, eller er utilgjengelig for drone, kan vi tilby innmåling med laserskanner. Eksempler på slike prosjekter vi har utført er innmåling av overløpstunneler for kraftverk, demninger, laksetrapper og jernbanelinjer med tilstøtende terreng og infrastruktur.

Arealmåling av bygning med laserskanner

Arealdokumentasjon

I boligomsetning og ved beregning av eiendomsskatt er korrekte arealer helt avgjørende. Ved å benytte laserskanner eller 3D-kamera kan vi utføre nøyaktige målinger og dokumentasjon i henhold til Norsk Standard NS 3940. Dette gir ikke bare alle ønskede arealer, men også en uomtvistelig grafisk dokumentasjon og presentasjon av målingene.