Gå til hovedinnhold Gå til søk

Gravkart

Lørenskog, utsnitt med ortofoto

Etablering av digitalt gravkart på SOSI-format

For eksisterende gravfelt det gjøres ved digitalisering av gamle papirkart, oppmåling i marka med GPS/Totalstasjon/Drone, eller konvertering av f.eks. AutoCAD data.

 

Bilde fra Sarpsborg kirke

3D

Ved hjelp av 3D-kamera, laserskanner og drone kan vi lage nøyaktige modeller både inne og ute, for bruk i drift og forvaltning, og som dokumentasjon og visualisering. Løsningen fra Matterport kan brukes både internt, og eksternt mot publikum og brukere for planlegging av arrangement. Se eksempel fra Sarpsborg kirke HER.

Yttern kirkegård, godkjenning av nytt felt.

Godkjenning av nye gravfelt

Vi lager kartmaterialet som trengs for dette, kartutsnitt med tilhørende liste over fastmerker på PDF og SOSI-fil.

 

Ortofoto, utsnitt fra Melandsjø

Ortofoto

Lages ved hjelp av drone, kan for eksempel brukes som bakgrunn for gravkartet og på informasjonstavle.

 

Oppmåling

Vi kan bistå med all slags oppmåling dere skulle trenge. Plassering på nye og manglende fastmerker kan vi stikke ut og merke nøyaktig.

 

Informasjonstavle

Her kan vi hjelpe dere med å sette sammen kart og annen informasjon slik at besøkende enkelt kan orientere seg og finne frem.

Gammelt kart over felt A på Veavågen

Hva trenger man for å få et godt resultat?

– Oversikt over alle opplysninger man allerede har om gravplassen. Dette kan være gamle papirkart, digitale data, fastmerker m.m.

– Oppstartsmøte der man sammen går gjennom grunnlaget man har, eventuelt med befaring på gravplassen. Alle prosjekter er forskjellige, men ut fra dette kan man definere en målsetting og lage en plan for arbeidet.