Gå til hovedinnhold Gå til søk

Eiendomsmåling

Autorisert eiendomslandmåler

er en fagperson som har gjennomført en utdannelse og bestått en eksamen. Denne ordningen er det statens kartverk som har ansvaret for.  Oppgavene til den autoriserte eiendomslandmåleren er å utføre profesjonelle tjenester knyttet til måling, dokumentasjon og presentasjon av eiendommer, dvs. gjennomføre oppmålingsforretning. Det å gjennomføre oppmålingsforretning består i å få partene til å bli enige om grenseforløpet basert på dokumentasjon som foreligger, og gjennomføre oppmåling med nedsetting av grensemerke der det er nødvendig. Deretter skal det utarbeides oppmålingsprotokoll i samsvar med Matrikkelloven. Autoriserte eiendomslandmålere er en viktig del av eiendomsbransjen og bidrar til å sikre korrekt og nøyaktig informasjon om eiendommer.

 

 

Oppmåling med Arnt Eide