Plassering og beliggenhetskontroll, bygninger

Før bygging kan starte må foretak med sentral eller lokal godkjenning plassere bygget i henhold til vedtak.

GeoSense SA har sentral godkjenning innenfor følgende godkjenningsområder:

• Prosjektering:
c i tiltaksklasse 2

• Utførelse:
Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3

Vi utfører plassering og beliggenhetskontroll i følgende faser:

• Beregning av stikningsdata
• 1. gangs plassering
• 2. gangs plassering (utstikking på ferdig byggegrop)
• Innmåling av bygget i løpet byggprosessen
• Utstedelse av ferdigattest