Oppmålingsforretning / Matrikkelføring

Vi tilbyr å utføre oppmålingsforretninger og Matrikkelføring for kommuner som velger å sette dette bort.

Grensegang over eksisterende eiendomsgrenser kan rekvireres direkte gjennom oss.

Vi har oppgradert utdannelse med tingsrett for landmålere og Matrikkellære. Kombinert med til sammen 20 års erfaring fra oppmålingsavdelinger i kommuner, er vi godt rustet til å utføre denne tjenesten i henhold til den nye matrikkelloven som tredde i kraft 1.1.2010.