Geodetisk grunnlagsnett

Grunnlagsnettet er basis for alle aktiviteter knyttet til kartlegging, innmåling og utsetting i forhold til et kjent referansesystem. 

Vi har erfaring fra blant annet prosjekter for Kartverket i forbindelse med overgangen til NN2000, og etablering av grunnlagspunkt for kraftselskaper i forbindelse med utbygging av kraftanlegg.