Ta kontakt med oss

GeoSense SA er et landmålingsfirma som påtar seg de fleste typer geodata-oppgaver over hele landet

kontakt

Laserskanning

Skanning av tunnel Kalvvatnet kraftstasjon i Bindalen.

Her ser du laserskanneren i arbeid, TopCon GLS-2000.
Resultat etter ferdig skanning og etterprosessering