Ta kontakt med oss

GeoSense SA er et landmålingsfirma som påtar seg de fleste typer geodata-oppgaver over hele landet

kontakt

Oppmåling

Hva kan vi gjøre for deg?

Vi utfører de fleste typer utstikking og dokumentasjon på mindre anlegg, som for eksempel byggefelt, vegger, vann og avløp, terrengmodeller og masse-beregning. Digitalisering av planer og andre temakart gjøres i henhold til gjeldende standarder, og kan leveres på ønsket format til kunde.


Sentralt Godkjent

Før bygging kan starte må foretak med sentral eller lokal godkjenning plassere bygget i henhold til vedtak.

GeoSense SA har sentral godkjenning innenfor følgende godkjenningsområder:

 • Prosjektering:
  • I tiltaksklasse 2
 • Utførelse:
  • Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3

Vi utfører plassering og beliggenhetskontroll i følgende faser:

 • Beregning av stikningsdata
 • 1.gangs plassering
 • 2.gangs plassering (utstikking på ferdig byggegrop)
 • Innmåling av bygget i løpet byggprosessen
 • Utstedelse av ferdigattest


Bred kompetanse

Vi tilbyr å utføre oppmålingsforretninger og Matrikkelføring for kommuner som velger å sette dette bort. Vi har oppgradert utdannelse med tingsrett for landmålere og Matrikkellære. Kombinert med til sammen 20 års erfaring fra oppmålingsavdelinger i kommuner, er vi godt rustet til å utføre denne tjenesten i henhold til den nye matrikkelloven som trådte i kraft 1.1.2010.